Riyaziyyat Dərsləri İngilis dilində

Semestr 1

BölümlərMövzularMövzu saatları
Bölüm 0İlkin icmalı10 saat
Bölüm 1Dəyişiklik dərəcələri14 saat
Bölüm 3Törəmələr15 saat
Bölüm 4Əyri eskiz və optimallaşdırma15 saat

Semestr 2

BölümlərMövzularMövzu saatları
Bölüm 3Trigonometrik və Eksponent Funksiyalar18 saat
Bölüm 4Həndəsi və Kartezyen vektorları18 saat
Bölüm 5Düz Xəttlər və Müstəvi18 saat
FinalFinal imtahan2 saat

Bu kurs tələbələrin əvvəlki funksiyaları ilə əlaqəli təcrübələrinə və dəyişiklik nisbətlərini inkişaf etdirən anlayışlarına əsaslanır. Şagirdlər vektorların həndəsi və cəbri təsvirləri ilə üçölçülü məkanda xətlər və müstəvilərin təsvirlərini həll edəcəklər; polinom, sinusoidal, eksponent, rasional və radikal funksiyaların törəmələrini daxil etmək üçün dəyişiklik dərəcələri haqqında anlayışlarını genişləndirəcəklər və bu konsepsiya və bacarıqları real dünya münasibətlərinin modelləşdirilməsinə tətbiq edəcəklər. Şagirdlər, eyni zamanda, böyük riyaziyyatda müvəffəq olmaq üçün zəruri olan riyazi proseslərdən istifadələrini dəqiqləşdirəcəklər. Bu kurs elm, mühəndislik, iqtisadiyyat və bəzi biznes sahələri kimi karyeralarını seçənlər, o cümlədən universitet səviyyəsində hesablama aparması tələb olunan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Riyazi proseslər bu kursun bütün sahələrində tələbə tədrisinə inteqrasiya olunmalıdır.
Bu kurs boyunca tələbələr:

 • Problem Həlli – riyazi anlayışlarını dərinləşdirməyə kömək etmək üçün problemlər yaratdıqları və həll etdikləri və araşdırmalar apardıqları zaman müxtəlif problem həll etmə strategiyalarını hazırlamaq, seçmək, tətbiq etmək, müqayisə etmək və uyğunlaşdırmaq.
 • Düşünmə və Sübut etmə – riyazi fərziyyələr etmək, fərziyyələri qiymətləndirmək və nəticələrə əsas vermək, mütəşəkkil riyazi arqumentləri planlaşdırmaq və qurmaq üçün mühakimə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və tətbiq etmək (məsələn, induktiv mülahizə, deduktiv mülahizə və əks nümunələrdən istifadə; sübutların qurulması);
 • Yansıtma – istintaqı başa çatdırdıqda və ya problemi həll etdikdə anlayışlarını aydınlaşdırmağa kömək etmək üçün düşüncələrini əks etdirdiklərini və izlədiklərini nümayiş etdirmək (məsələn, istifadə olunan strategiya və proseslərin effektivliyini qiymətləndirərək, alternativ yanaşmalar təklif edərək, nəticələrin əsaslılığını qiymətləndirərək , həlləri yoxlamaqla)
 • Alətlər və Hesablama Strategiyaları Seçimi – riyazi fikirləri araşdırmaq və problemləri həll etmək üçün müxtəlif konkret, vizual və elektron tədris vasitələri və uyğun hesablama strategiyalarını seçmək və istifadə etmək.
  Bağlanmaq – riyazi anlayışlar və prosedurlar arasında əlaqələr qurun və riyazi fikirləri digər kontekstlərdən (məsələn, digər tədris sahələri, gündəlik həyat, aktual hadisələr, sənət və mədəniyyət, idman) götürülən vəziyyət və ya hadisələrlə əlaqələndirmək.
 • Təmsil etmək – riyazi fikirlərin müxtəlif təsvirlərini (məsələn, ədədi, həndəsi, cəbri, qrafik, şəkilli təsvirlər; ekrandakı dinamik təsvirlər) yaratmaq, onları birləşdirmək və müqayisə etmək, problemləri həll etmək üçün uyğun təsvirləri seçmək və tətbiq etmək
 • Ünsiyyət – dəqiq riyazi söz ehtiyatı və müxtəlif uyğun təqdimatlardan istifadə edərək riyazi düşüncə ilə şifahi, əyani və yazılı şəkildə ünsiyyət qurmaq və riyazi konvensiyalara əməl etmək.

Growing Success 2010-da ümumiləşdirildiyi kimi qiymətləndirmə və qiymətləndirmənin əsas məqsədi şagirdlərin öyrənməsini yaxşılaşdırmaqdır. Qiymətləndirmə yolu ilə toplanan məlumatlar müəllimlərə hər kursda tələbələrin tədris proqramı gözləntilərinə çatmaqda güclü və zəif tərəflərini təyin etməyə kömək edir.

Bu məlumat həm də müəllimlərin tədris proqramı və təlim yanaşmalarının tələbələrin tələblərinə uyğunlaşdırılmasında və proqramların və sinif təcrübələrinin ümumi effektivliyinin qiymətləndirilməsində rəhbərlik etməyə xidmət edir. Qiymətləndirmənin bir hissəsi olaraq, müəllimlər şagirdlərə yaxşılaşdırma səylərinə rəhbərlik edən təsviri rəy verirlər. Qiymətləndirmə, tələbə işinin keyfiyyətini müəyyən edilmiş meyarlar əsasında qiymətləndirmək və bu keyfiyyəti təmsil edəcək bir dəyər təyin etmə müddətinə aiddir. Bütün tədris planı gözləntiləri təlimatda nəzərə alınmalıdır, lakin qiymətləndirmə şagirdlərin ümumi gözləntilərə nail olmasına yönəlmişdir.

Tələbələrin ümumi gözləntiləri əldə etməsi, onunla əlaqəli spesifik gözləntilərə görə qiymətləndirilir. Müəllimlər ümumi gözləntilərin əldə edilməsini qiymətləndirmək üçün hansı xüsusi gözləntilərdən istifadə olunacağını və hansının təlimat və qiymətləndirmə ilə əhatə ediləcəyini, lakin mütləq qiymətləndirilmədiyini müəyyənləşdirmək üçün peşəkar mülahizələrini istifadə edəcəklər. Qiymətləndirmənin və qiymətləndirmənin etibarlı və etibarlı olmasını təmin etmək və şagirdlərin öyrənməsinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmaq üçün müəllimlər qiymətləndirmə və qiymətləndirmə strategiyalarından istifadə etməlidirlər:

 • Həm tələbələrin öyrəndiklərinə, həm də nə qədər yaxşı öyrəndiklərinə müraciət edin
 • Həm bilik və bacarıq kateqoriyalarına, həm də nailiyyətlər cədvəlində verilmiş müvəffəqiyyət səviyyəsinin təsvirlərinə əsaslanır
 • Təbiəti müxtəlifdir, müəyyən bir müddət ərzində idarə olunur və şagirdlərin bütün öyrənmə səviyyələrini nümayiş etdirmələri üçün imkanlar yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • İstifadə olunan təlim fəaliyyətləri, təlim məqsədləri və tələbələrin ehtiyacları və təcrübələri üçün uyğundur
 • Bütün tələbələr üçün ədalətli
 • Fərdi Təhsil Planında göstərilən strategiyalara uyğun xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdləri yerləşdirin
 • Təlim dilini öyrənən tələbələrin ehtiyaclarını ödəmək
 • Hər bir tələbəyə inkişaf üçün aydın istiqamətlər verildiyindən əmin olun
 • Tələbələrin öz öyrənmələrini qiymətləndirmək və konkret hədəflər qoymaq qabiliyyətini təşviq edin
 • Şagirdlərin müvəffəq olduqlarına dair sübut verən iş nümunələrinin istifadəsini daxil edin
 • Təhsil ilinin əvvəlində və tədris ili boyunca digər uyğun nöqtələrdə şagirdlərə və valideynlərə aydın şəkildə çatdırılır.

Nailiyyət cədvəlində dörd bilik və bacarıq kateqoriyası göstərilir. Bunlara daxildir; bilik və anlayış, düşüncə, ünsiyyət və tətbiq. Müəllimlər, tələbə işinin dörd kateqoriyaya nisbətən balanslı bir şəkildə qiymətləndirilməsini və / və ya qiymətləndirilməsini və müəyyən gözləntilərin əldə olunmasının müvafiq kateqoriyalar çərçivəsində qiymətləndirilməsini təmin edəcəklər. Bu kurs üçün yekun qiymət qeyd olunur və tələbənin qiyməti 50% və ya daha yüksək olduğu təqdirdə kredit verilir və bu kurs üçün qeyd olunur. Bu kursun yekun qiyməti aşağıdakı kimi müəyyənləşdiriləcəkdir:

 • Qiymətin yüzdə yetmiş hissəsi kurs boyunca aparılan qiymətləndirmələrə əsaslanacaqdır. Qiymətin bu hissəsi tələbənin kurs boyu ən ardıcıl müvəffəqiyyət səviyyəsini əks etdirməlidir, baxmayaraq ki, daha yeni nailiyyət sübutlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
 • Qiymətin yüzdə 30-u yekun qiymətləndirməyə əsaslanacaq və kursun sonuna doğru idarə olunacaq.

Beynəlxalq riyaziyyat proqrama əsəslanan universitet hazırlıq səviyyəsindədir. Bu fənni bitirənlər universitetdə uğur qazanmaq üçün və əlavə kredit üçün rəsmi qiymətlər əldə edəcəklər.

Riyaziyyat dərsinə başlamaq üçün CELT Kollecində imtahandan keçmək lazımdır. Kollec imtahan etdikdən sonra fənnin sizə uyğun olub olmadığına qərar verəcəkdir. İmtahan üçün ofisdə görüş təyin edin. 

Bu riyaziyyat fənnini bitirdikdə rəsmi beynəlxalq qiymət və sertifikat əldə edirsiniz. Bu fənni keçmiş sayılırsınız və Universitet sizi bun fənddən azad edib sizə kreditlər verə bilər. 

Riyaziyyat fənnini ingilis dilində bitirmək üçün 3-5 ay vaxt lazım olur. Bu daha çox tələbənin dərsə başlama biliyindən asılı olur. İmtahandan sonra təhsil mütəxəsisimiz sizə dəqiq məlumat verəcəkdir. 

Beynəlxalq Riyaziyyat Proqramı

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next