MY ENGLİSH LEVEL – C2 AND YOU? CEFR Levels

Ingilis dili bilik səviyyənizin hansı səviyədə olduğunu bilmirsiniz?  Yaxud dil biliklərinizi beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate və yaxud advanced səviyyələrinə görə müəyyənləşdirə bilirsiniz. Lakin qəbul olunmuş Ümumavropa dillərinin sinifləşdirmə  səviyyələri üzrə (Common European Framework of Reference for Languages CEFR) dil biliyinizin hansı səviyyədə olduğunu müəyyən edə bilmirsiniz? O zaman bu yazını sona qədər oxuyun…

Deməli əgər sizlərdən kimlərinsə dil bilgi səviyyəsi intermediate-dirsə həmin bu qeyd etdiyim CEFR üzrə dil bilginizi yoxlasanız və test etsəniz o zaman bəlkə də dil bilgi səviyyənizin ya bu dil səviyyəsindən aşağı yaxud da daha yuxarı olduğunu görə bilərsiniz. məsələn A2, yaxud B2…

Bu o səbəbdən belədir ki, bizim bildiyimiz ümumi dil bilgi səviyyələri məsələn beginner, intermediate və digərləri konkret olaraq müəyyənləşir. Yəni sizin danışıq, oxuma, yazma, anlama və söz bazanızın ayrı ayrılıqda analiz edilib müəyyənləşməsi ilə konkret dəqiqləşdirilmir. Lakin CEFR üzrə sizin dil bilgi səviyyəniz konkret olaraq yox, danışıq, anlama, söz bazanız, yazma üzrə testdən sonra müəyyənləşir. Yəni əgər siz hər hansı müəllimin yanına kursa getdikdə sizi şifahi imahana etdikdə deyilə bilər ki, məsələn sizin dil bilginizi söz bazanız elementary-dir, lakin qramatik bilgiləriniz intermediate-dir. Lakin CEFR dil bilgi səviyyəniz yuxarıda qeyd etdiklərimin hamısını dəqiqləşdirdikdən sonra konkret dil bilgi səviyyənizin hansı standarta göstəriciyə uyğun olduğunu göstərir. Yəni əgər sizin söz bazanız azıdrsa lakin qramatik bilginiz yüksəkdirsə, yaxud normal danışa bilib yaxşı yaza bilmirsinizsə və yaxşı anlaya bilmirsinizsə o zaman siz CEFR üzrə testdən keçdikdə A1 yaxud da ən yüksək A2 olaraq nəticə əldə edə bilərsiniz.

CEFR üzrə dil səviyyələri 6 bölməyə bölünür. Bəzi beynəlxalq kurslarda məsələn Cambridge institutunun kurslarında bu dil səviyyələri 12 bölməyə bölünüb. Bu tip hallarla rast gəlsəniz fikrinizdə çaşqınlıq yaranmasın. Çünki həmin kurslar kurs müddətini araşdırmlara görə və tələbələrinin rəylərinə görə müəyyən etdikləri üçün və bir insanın ortaq olaraq hansı müddətə bir səviyyəni öyrənə bildiyinin nəzərə alaraq belə bölmə aparmışlar. Məsələn B1.I yaxud B1.II bölmələri adi dil bilgi səviyyələrində pre-intermediate və intermediate dil bilgi səviyyələri deməkdir.

Qeyd edim ki, bu Common European Framework of Reference for Languages CEFR sistem 2001-ci ildə qəbul olunmuş və bütün avropa dillərinə şamil edilir. Yəni siz fransız, italyan, qortuqal və sairə dilləri öyrəndikdə də dil bilgi səviyyənizi bu standarta uyğun müəyənləşdirməlisiniz və ümumi bütün beynəlxalq imtahanlarda və hər yerdə dil bilgi səviyyənizi bu standarta görə təqdim etməlisiniz. Məsələn bizdə belə bir tendensiya var ki, iş görüşməsinə getdikdə və yaxud hər hansı bir intervuya getdikdə az bilgisi olan və məişət sözlərini müəyyən dərəcədə bilən şəxslər dil bilgisinin hansı səviyyədə olduğunu soruşduqda “intermediate” yaxuda da pre-intermediate deyə cavablandırırlar. Lakin ümumi test aparılsa və o şəxs CEFR üzrə test imtahanı versə, o heç A1 nəticəsini əldə edə bilməz. Konkret olaraq Common European Framework of Reference for Languages CEFR üzrə bölmələr konkret olaraq aşağıdakıları müəyyən edir.

  • Təməl istifadəçi və dil bilgisi müəyyən kiçik bazaya qədər  (A1 – A2 )
  • Normal danışıq və dil bilgilərindən normal istifadə edə bilən (B1 – B2 )
  • Dil bilgiləri yüksək və tam danışıq bacarığı olan (C1 – C2)

Amma tam dəqiq Common European Framework of Reference for Languages CEFR üüzrə bölmələr səviyyələr aşağıdakıları müəyyən edir. (rus dilində). Siz burada söz bazası bilgilərini hansı fazilər əsasında da müəyyənləşməsini də görə bilərsiniz.

 

 

Уровень

Описание

 % соотношение словарного запаса к вышестоящему уровню

 % соотношение словарного запаса к уровню C2

A1 Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могу представиться/ представить других, задавать/ отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 50 % 12 %
A2 Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни. 50 % 24 %
B1 Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосно­вать свое мнение и планы на будущее. 67 % 48 %
B2 Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений. 81 % 72 %
C1 Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 89 % 89 %
C2 Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу составить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников. Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях.

 

Sonda əgər Siz dil bilginizi CEFR üzrə test edib hansı bacarıqlara malik olduğunuzu bilmək istəyirsinizsə o zaman bu linkdən onlayn test keçin və CEFR standartına uyğun sertfikat əldə edin. Bu sadəcə 10 dəqiqə vaxtınızı alacaq.Testə keçid üçün tıklayın…English level test

 

3 thoughts on “MY ENGLİSH LEVEL – C2 AND YOU? CEFR Levels”

Leave a Comment

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next