Müəllimlər hansı pedaqoji bacarıqlara sahib olmalıdırlar?

Təlim metodlarının təsnifatı problemlərinə müxtəlif baxışlar mövcuddur və bunların hər birinin müsbət cəhətləri olduğu kimi, çatışmayan cəhətləri də vardır. Çox vaxt təsnifatlar yeni-yeni adlarla adlandırılsa da, əslində metodlar dəyişməz qalır. Metodların seçilməsi yalnız subyektiv amillərlə məhdudlaşmır, burada bir sıra obyektiv amillər də mövcuddur.

Müəllimlərin şəxsi keyfiyyətləri, peşə səriştəliliyi və pedaqoji ustalığı. Metodların seçiminə bilavasitə təsir edən bu amilləri nəzərə almadan təlimdə müvəffəqiyyət əldə etmək olduca çətindir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, metodlar nə qədər əlverişli, mövzu ilə müvafiq, seçim nə qədər operativ və səmərəli olsa da, müəllimin pedaoji ustalığı, metodik bacarıqları, peşəkarlıq və səriştəliliyindən çox asılıdır. Buna görə də müəllimin aşağıdakı bir sıra pedaqoji səriştələrə yiyələnməsini zəruri hesab edilir:

1)Təlim metodlarının bütün qrupları,, onların mahiyyəti, məzmunu və xarakteri haqqında lazımi biliklərə malik olması

2) təlim metodlarından yerində istifadə edə bilmək bacarıqlarına yiyələnməsi,

3) müasir təlim texnologiyalarına və texnoloji biliklərə malik olması

4) çevik pedaqoji təfəkkürə malik olması və pedaqoji situasiyalarda əlverişli metodları tətbiq edə bilmək bacarığına yiyələnməsi

5) öz üzərində müntəzəm işləməklə təlim metodlarının tətbiqi sahəsində təcrübə və səriştəliliyini təkmilləşdirməsi

Leave a Comment

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Məzunlar 2022-2023

M. Aliyeva

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Economics and Business
T. Ocağı:University of Amsterdam
Ölkə:Holladiya

V. Seyidov

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Computer Science
T. Ocağı:University of Glasgow
Ölkə:Şotlandiya

F. Huseynov

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Economics
T. Ocağı:University of Toronto
Ölkə:Kanada

Y. Mammadbayli

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Business and Management
T. Ocağı:University of Bristol
Ölkə:İngiltərə

K. Jafarov

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:LLB Law
T. Ocağı:University of Bristol
Ölkə:İngiltərə

A. Guluzade

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Economics and Finance
T. Ocağı:University of Bristol
Ölkə:İngiltərə

Ə. Məmmədli

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Computer Science
T. Ocağı:University of Massachusetts Boston
Ölkə:Amerika

A. Binnatova

Diplom:High School
Ortalama:91
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:International Studies
T. Ocağı:Leiden University
Ölkə:Hollandiya

X. Bağırova

Diplom:High School
Ortalama:92
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Architecture
T. Ocağı:University College Dublin
Ölkə:İrlandiya

A. Khalilov

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:Economics and International Finance
T. Ocağı:Queen Mary University of London
Ölkə:İngiltərə

A. Həsənzadə

Diplom:High School
Ortalama:95
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:International and European Law
T. Ocağı:University of Groningen
Ölkə:Hollandiya

L. Abbasova

Diplom:High School
Ortalama:90
Məktəb:CELT High School
 
Bakalavr:University of Amsterdam
T. Ocağı:Econometrics and Data Science
Ölkə:Hollandiya
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next