Kimya Dərsləri İngilis dilində

Semestr 1

BölümlərMövzularMövzu saatları
Bölüm 0Konsepsiyaların ilkin icmalı5 saat
Bölüm 1Maddənin quruluşu və xüsusiyyətləri20 saat
Bölüm 2Enerji dəyişiklikləri və reaksiya dərəcələri20 saat

Semestr 2

BölümlərMövzularMövzu saatları
Bölüm 3Kimyəvi sistemlər və tarazlıq21 saat
Bölüm 4Üzvi kimya21 saat
Bölüm 5Elektrokimya21 saat
FinalFinal imtahan2 saat

Bu kurs tələbələrin funksiyalarla bağlı təcrübələrini genişləndirir. Şagirdlər polinom, rasional, loqaritmik və trigonometrik funksiyaların xüsusiyyətlərini araşdıracaqlar; funksiyaları birləşdirmək üçün texnika inkişaf etdirmək; dəyişiklik nisbətləri haqqında anlayışlarını genişləndirmək; və bu konsepsiya və bacarıqların tətbiqində imkan yaratmaq. Şagirdlər, eyni zamanda, böyük riyaziyyatda müvəffəq olmaq üçün zəruri olan riyazi proseslərdən istifadələrini dəqiqləşdirəcəklər. Bu kurs həm Riyaziyyat və Vektorlar kursunu bir universitet proqramı üçün şərt olaraq qəbul edən tələbələr üçün və həm də müxtəlif universitet proqramlarından hər hansı birinə keçmədən əvvəl riyaziyyat anlayışlarını möhkəmləndirmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Müəllimlər sinifdə həvəs və müxtəlif tədris və qiymətləndirmə yanaşmaları gətirəcək, fərdi tələbələrin ehtiyaclarını həll edəcək və hər bir şagird üçün sağlam öyrənmə imkanları təmin edəcəkdir. Təklif olunan fəaliyyətlər şagirdlərin bu anlayışları yaşadıqları dünyanın sosial, ekoloji və iqtisadi şərtləri və narahatlıqları ilə əlaqələndirib tətbiq etmələrini təmin etməlidir. Bilik və bacarıqları bu daha geniş kontekstlə əlaqələndirmək imkanları şagirdləri mənalı bir şəkildə öyrənməyə və ömür boyu öyrənən olmağa sövq edəcəkdir. Müəllimlər şagirdlərə hər cür problemin həllinin tez-tez xeyli vaxt və enerji xərcləməsini və əzmkarlıq tələb etdiyini başa düşməyə kömək edəcəklər. Müəllimlər də şagirdləri araşdırmağa, düşünməyə təşviq edəcəklər alternativ həlləri araşdırmaq və müvəffəqiyyətli problem həlli üçün lazımi riskləri almaq. Effektiv təlim yanaşmaları və öyrənmə fəaliyyətləri şagirdlərin əvvəlki biliklərindən istifadə edir, maraqlarını cəlb edir və həm sinif daxilində, həm də xaricində mənalı təcrübə təşviq edir. Şagirdlər öyrəndikləri elmi anlayışlarla ətraf aləmdə və real həyatda tətbiqləri arasındakı əlaqəni görə bildikdə məşğul olacaqlar. Əhəmiyyətinə görə şagirdlər müxtəlif yollarla fərdi olaraq, kooperativ olaraq, müstəqil şəkildə, müəllim rəhbərliyi ilə, təcrübə təcrübələri və praktikanın ardınca gələn nümunələr yolu ilə öyrənmə imkanlarına sahib olacaqlar. Müəllimlərin istifadə etdiyi yanaşma və strategiyalar həm öyrənmə obyektinə, həm də tələbələrin ehtiyaclarına görə dəyişəcəkdir.

Growing Success 2010-da ümumiləşdirildiyi kimi qiymətləndirmə və qiymətləndirmənin əsas məqsədi şagirdlərin öyrənməsini yaxşılaşdırmaqdır. Qiymətləndirmə yolu ilə toplanan məlumatlar, müəllimlərə şagirdlərin hər kursda tədris planı gözləntilərinə çatmaqda güclü və zəif tərəflərini təyin etməyə kömək edir.

Bu məlumat həm də müəllimlərin tədris proqramı və təlim yanaşmalarının tələbələrin tələblərinə uyğunlaşdırılmasında və proqramların və sinif təcrübələrinin ümumi effektivliyinin qiymətləndirilməsində rəhbərlik etməyə xidmət edir. Qiymətləndirmənin bir hissəsi olaraq, müəllimlər şagirdlərə yaxşılaşdırma səylərinə rəhbərlik edən təsviri rəy verirlər. Qiymətləndirmə, tələbə işinin keyfiyyətini müəyyən olunmuş meyarlar əsasında qiymətləndirmək və bu keyfiyyəti təmsil edəcək bir dəyər təyin etmə müddətinə aiddir. Bütün kurikulum gözləntiləri təlimatda nəzərə alınmalıdır, lakin qiymətləndirmə şagirdlərin ümumi gözləntilərə nail olmasına yönəlmişdir.

Tələbələrin ümumi gözləntiləri əldə etməsi, onunla əlaqəli spesifik gözləntilərə görə qiymətləndirilir. Müəllimlər ümumi gözləntilərin əldə olunmasını qiymətləndirmək üçün hansı xüsusi gözləntilərdən istifadə olunacağını və hansının təlimat və qiymətləndirmə ilə əhatə ediləcəyini, lakin mütləq qiymətləndirilmədiyini müəyyənləşdirmək üçün öz peşə qərarlarını istifadə edəcəklər. Qiymətləndirmənin və qiymətləndirmənin etibarlı və etibarlı olmasını təmin etmək və şagirdlərin öyrənməsinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarmaq üçün müəllimlər qiymətləndirmə və qiymətləndirmə strategiyalarından istifadə etməlidirlər:

 • Həm şagirdlərin öyrəndiklərinə, həm də nə qədər yaxşı öyrəndiklərinə müraciət edin
 • Həm bilik və bacarıq kateqoriyalarına, həm də nailiyyətlər cədvəlində verilmiş müvəffəqiyyət səviyyəsinin təsvirlərinə əsaslanır
 • Təbiəti müxtəlifdir, müəyyən bir müddət ərzində idarə olunur və şagirdlərin bütün öyrənmə səviyyələrini nümayiş etdirmələri üçün imkanlar yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • İstifadə olunan öyrənmə fəaliyyətlərinə, təlim məqsədlərinə və tələbələrin ehtiyaclarına və təcrübələrinə uyğundur
 • Bütün tələbələr üçün ədalətli
 • Fərdi Təhsil Planında göstərilən strategiyalara uyğun xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdləri yerləşdirin
 • Təlim dilini öyrənən tələbələrin ehtiyaclarını ödəmək
 • Hər bir tələbəyə inkişaf üçün aydın istiqamətlər verildiyindən əmin olun
 • Tələbələrin öz öyrənmələrini qiymətləndirmək və konkret hədəflər qoymaq qabiliyyətini təşviq edin
 • Şagirdlərin müvəffəq olduqlarına dair sübut verən iş nümunələrinin istifadəsini daxil edin
 • Təhsil ilinin əvvəlində və tədris ili boyunca digər uyğun nöqtələrdə şagirdlərə və valideynlərə aydın şəkildə çatdırılır.

Nailiyyət cədvəlində dörd bilik və bacarıq kateqoriyası göstərilir. Bunlara daxildir; bilik və anlayış, düşüncə, ünsiyyət və tətbiq. Müəllimlər, tələbə işinin dörd kateqoriyaya nisbətən balanslı şəkildə qiymətləndirilməsini və / və ya qiymətləndirilməsini və müəyyən gözləntilərin əldə olunmasının müvafiq kateqoriyalar çərçivəsində qiymətləndirilməsini təmin edəcəklər. Bu kurs üçün yekun qiymət qeyd olunur və tələbənin qiyməti 50% və ya daha yüksək olduğu təqdirdə kredit verilir və bu kurs üçün qeyd olunur. Bu kursun yekun qiyməti aşağıdakı kimi müəyyənləşdiriləcəkdir:

 • Qiymətin yüzdə yetmiş hissəsi kurs boyunca aparılan qiymətləndirmələrə əsaslanacaqdır. Qiymətin bu hissəsi tələbənin kurs boyu ən ardıcıl müvəffəqiyyət səviyyəsini əks etdirməlidir, baxmayaraq ki, daha yeni nailiyyət sübutlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
 • Qiymətin yüzdə 30-u yekun qiymətləndirməyə əsaslanacaq və kursun sonuna qədər idarə olunacaq.

Kimya beynəlxalq proqrama əsəslanan universitet hazırlıq səviyyəsindədir. Bu fənni bitirənlər universitetdə uğur qazanmaq üçün və əlavə kredit üçün rəsmi qiymətlər əldə edəcəklər.

Kimya dərsinə başlamaq üçün CELT Kollecində imtahandan keçmək lazımdır. Kollec imtahan etdikdən sonra fənnin sizə uyğun olub olmadığına qərar verəcəkdir. İmtahan üçün ofisdə görüş təyin edin. 

Bu fənni bitirdikdə rəsmi beynəlxalq qiymət və sertifikat əldə edirsiniz. Bu fənni keçmiş sayılırsınız və Universitet sizi bun fənddən azad edib sizə kreditlər verə bilər. 

Kimya fənnini ingilis dilində bitirmək üçün 3-5 ay vaxt lazım olur. Bu daha çox tələbənin dərsə başlama biliyindən asılı olur. İmtahandan sonra təhsil mütəxəsisimiz sizə dəqiq məlumat verəcəkdir. 

Beynəlxalq Kimya Proqramı

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next