Buraxılış imtahanlarında Azərbaycan dili fənnindən hansı mövzulara uyğun suallar olacaq?

Proqram fənn kurikulumu üzrə təlim nəticələrinə uyğun olaraq V-XI inif dərslikləri əsasında hazırlanıb.“Dil-qaydaları” məzmun xətti üzrə, əsasən, aşağıdakılarla bağlı bilik və bacarıqlar nümayiş etdirilməlidir: Siyahını təqdim edirik:

Fonetika:Danışıq səsləri, leksika, Sözün tərkibi, Söz yaradıcılığı,

Morfologiya: Əsas və köməkçi nitq hissələri, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf: Köməkçi nitq hissələri

Sintaksis: Söz birləşməsi( sərbəst söz,b), mübtəda, xəbər, Cmlənin ikinci dərəcəli üzvləri Tamamlıq, təyin, zərflik. Həmcins üzvlər, Cümlədə söz sırası, əlavələr, xitab, ara sözlər.

Cümlə-mürəkkəb cümlə(tabesiz, tabeli) dil, yazı,nitq.

Duyğu işarələri, dilin üslubi imkanlarının təzahür formaları, xülasə, tezis

Proqramda baza olaraq V sinifdən başlayaraq XI(V-XI) sinfin birinci yarımilində tədris olunan təlim materialları əsas götürülür. XI sinfin ikinci yarımilinə aid olan mövzular üzrə imtahanda istifadə ediləcək tapşırıqlar V-X sinif materialları əsasında tərtib ediləcək.

Leave a Comment

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next